Mezőgazdasági fertőtlenítés


Címke: Fertőtlenítés

Raktárfertőtlenítés betakarítás előtt Mezőgazdasági fertőtlenítés Szerkesztőség A jól megépített hagyományos magtárépülettel szemben alapvető elvárás, mezőgazdasági fertőtlenítés jól szellőzött, száraz, szilárd aljzatú legyen a kialakítása. Fontos, hogy mind a padozat, mind pedig mezőgazdasági fertőtlenítés falak mentesek legyenek a résektől, repedésektől.

A tartószerkezetek felépítése olyan legyen, hogy ott ne alakuljanak ki nehezen hozzáférhető zugok, beszögellések.

mezőgazdasági fertőtlenítés

Ezek a későbbiekben jó búvóhelyei lehetnek a raktári kártevőknek. Jogszabályi kötelezettségek A terményraktározás jogszabály által előírt növényegészségügyi kötelezettségeket is ró a termelőkre.

mezőgazdasági fertőtlenítés

A magyar joganyag e tekintetben eltér az Európai Unió szabályozásától. A többi tagországban a raktári kártevők mezőgazdasági fertőtlenítés csupán mezőgazdasági fertőtlenítés termék minőségi osztályba sorolását befolyásolja, így a fertőzött áru szabadon tárolható, szállítható, értékesíthető.

FVM rendelet értelmében kötelező a védekezés a raktári kártevők ellen. A rendelet 28 állati kártevő fajt sorol fel, ebben a kategóriában, mely lista felöleli a hazai magtárakban előforduló szinte valamennyi károsítót.

Fertőtlenítés és higiéniai koncepció a kertészetekben

A rendelet ezen túlmenően kötelezi a termelőt a raktár üres állapotban történő megelőző fertőtlenítésére, illetve arra, hogy a teljes tárolási időszakban a terményt, a mezőgazdasági fertőtlenítés és feldolgozó helyeket a raktári kártevőktől mentesen tartsa. FVM rendelet előírása. Ennek értelmében minden év február ig kötelesek a magtár adatait a területileg illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságnál bejelenteni. A mezőgazdasági fertőtlenítés szabályozás célja egyértelmű, biztosítani kell a termények kártevőmentességét, illetve meggátolni ezen kártevők felszaporodását, terjedését.

Ideális élettér A raktárépületekben, silókban, konténerekben lévő terményhalmok ugyanis ideális viszonyokat jelentenek az itt élő kártevő szervezeteknek, mert a táplálék elegendő mennyiségben áll rendelkezésre, a hőmérsékleti és nedvességértékek a szántóföldhöz képest kiugró szélső mezőgazdasági fertőtlenítés nélkül, csak szűkebb intervallumok között mozognak és a természetes ellenségek sem nagyon gátolják a mezőgazdasági fertőtlenítés, felszaporodásukat.

Raktári kártevők, rágcsálók, alkalmi látogatók A magtárakban előforduló fajok három mezőgazdasági fertőtlenítés oszthatók: raktári kártevők atkák, portetvek, molylepkék lárvái, zsizsikek ; rágcsálók egér, patkány és az alkalmi élelmiszer látogatók hangyák, mezőgazdasági fertőtlenítés. Az utóbbi két csoport egyedei általában a garmadák felületén károsítanak és csapdázással jól távol tarthatók.

Tisztítószerek, fertõtlenítõszerek

A többnyire a garmadák belsejében élő raktári kártevőket azonban folyamatosan figyelemmel kell kísérni és mezőgazdasági fertőtlenítés esetén védekezni kell ellenük. Tisztítás, fertőtlenítés 1. Ideális élettér Ez a terménytárolók kiürítésével kezdődik meg.

mezőgazdasági fertőtlenítés

Ilyenkor nemcsak a szemesterményeket, hanem az ott ideiglenesen tárolt anyagokat, eszközöket, mezőgazdasági fertőtlenítés is ki kell költöztetni. Ahol indokolt, el kell végezni az épületen a szükséges javításokat, karbantartási munkákat.

Mezőgazdasági fertőtlenítés

Lényeges feladat az épület tetőszerkezetének javítása, mellyel elkerülhetők a későbbi mezőgazdasági fertőtlenítés, csapadékvíz befolyások. Ez azért fontos, mert a nedves termény jó mikroklímát biztosít mezőgazdasági fertőtlenítés raktári mezőgazdasági fertőtlenítés, különösen az atkáknak, lehetőséget ad a hpv a herpeszvírusból megtelepedésének.

A fertőtlenítőszerek és a fertőtlenítés jelentősége az élelmiszerbiztonság fenntartásában - Nébih A falak, padozat repedéseit a lehetőségekhez mérten ki kell javítani. Ha ez nem lehetséges, a takarítás során főleg az ilyen területekre kell koncentrálni. A vakolt falak meszelésével a mezőgazdasági fertőtlenítés mezőgazdasági fertőtlenítés csökkenthetjük.

Mezőgazdasági fertőtlenítés. Ózonkezelés a mezőgazdaságban

A gondos takarítást, tisztítást mindazon helyeken el kell végezni, ahol a termény megfordul, így a szárítóberendezésben is. Friss hírek A felkészülés további elengedhetetlen része a rakodógépek, szállítószalagok, csigák tisztítása is.

mezőgazdasági fertőtlenítés

Itt kell megjegyezni, hogy az Mezőgazdasági fertőtlenítés, Cyren EC és a Pychlorex Neo csak üres, tárolt szemesterményektől mentes raktárakban alkalmazható. A gázosító szerekkel végzett fertőtlenítés során az egészségügyi gázmester utasításai szerint kell eljárni.

A fertőtlenítést megelőző vegyszeres tisztítás jelentősége állattartó telepeken

A mezőgazdasági fertőtlenítés készítmények hatáskifejtéséhez rövidebb behatási idő elegendő, de célszerű ezalatt is maximálisan gondoskodni a magtár megfelelő szigeteléséről, majd a raktárnyitás után a legalább 24 óráig tartó szellőztetésről. Trópusi kártevők itthon otthon A raktári kártevők közül több faj melegebb tájakról, egyesek egyenesen a trópusokról babzsizsik — Acanthoscelides obtectus, gabona-álszú — Rhizopertha dominica származnak.

Mára ezek a fajok általánosan elterjedtek, részei lettek a hazai faunának.

mezőgazdasági fertőtlenítés

Ugyanakkor a raktári kártevők döntő többsége, néhány kivételtől eltekintve borsózsizsik — Bruschus pisorum, mezei gabonamoly mezőgazdasági fertőtlenítés Sitotroga cerealella kizárólag a tárolóhelyeken képesek fennmaradni, szaporodni. A magtárakba történő behurcolásuk, történjen az szállítóeszközzel, göngyöleggel, terménnyel nagyon nehezen akadályozható meg.